Soulmate4Life privacy verklaring

Over ons

Wij zijn Soulmate4life, vertegenwoordigd door Kathleen Callewaert, gevestigd te 8560 Gullegem, Laagweide 7. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die je via onze website aan ons overmaakt. Wij zorgen ervoor dat je privacy ten allen tijde strikt gewaarborgd wordt.

Wat zijn persoonsgegevens en wat is het verwerken ervan ?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou. Met andere woorden: de gegevens moeten iets over jou zeggen. Het gaat dan bijvoorbeeld over je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer maar ook over je burgerlijke staat of de regio waarin je woont. Al deze gegevens zeggen iets over jou.

Deze persoonsgegevens verwerken wij. Deze verwerking is een breed begrip. Een verwerking is eigenlijk iedere bewerking van gegevens. Hieronder valt onder andere het raadplegen, het verzamelen, het verwijderen, het wijzigen en het gebruiken van persoonsgegevens. Met andere woorden : bijna alles wat je met gegevens doet is een verwerking.

Waarvoor maken wij gebruik van je gegevens ?

Als je je aanmeldt via onze website, is dat omdat je interesse hebt in onze dienstverlening en in het kader hiervan interesse hebt om bij ons een afspraak te maken op één van onze kantoren. Om dit zo vlot als mogelijk te kunnen laten verlopen, is het noodzakelijk dat we enkele gegevens van jou verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens onder andere om:

 • Contact met je op te nemen via mail of telefonisch
 • Te kijken of een afspraak met ons zinvol is
 • Je mogelijks deels te informeren over onze mogelijkheden tot het verlenen van een dienstverlening.

Ook hebben wij enkele gegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij bijvoorbeeld aan je burgerlijke staat. Het is wettelijk niet toegestaan te bemiddelen voor gehuwde mensen. Door het invullen van het aanmeldingsformulier geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om de gegevens te verwerken voor de hierboven geformuleerde doelen. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

 

Wat voor gegevens verzamelen we van je ?

Op het moment van aanmelden hebben we, zoals hierboven is aangegeven, enkele gegevens nodig omdat we anders geen voorstel tot afspraak kunnen maken. Voor de aanmelding via het formulier vragen we van jou de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Familienaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Postcode/gemeente
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Burgerlijke Staat
 • Hoe je onze organisatie kent

Iedere verwerking vindt plaats met tussenkomst van één van onze medewerkers en gebeurt dus niet automatisch. Wij gebruiken jouw gegevens om geen enkele andere reden dan hierboven beschreven.

De gegevens kunnen gepseudonomiseerd gedeeld worden met de Universiteit Antwerpen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle gegevens die tot identificatie kunnen leiden verwijderd vooraleer een overdracht gebeurd. In de overeenkomst die je als klant aangaat wordt dit expliciet vermeld. Meer informatie over de doelstellingen van het onderzoek vind je op de website van de onderzoeksgroep https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/demografie-familie-gezondheid/.

Meer informatie over het privacyreglement van de Universiteit Antwerpen op https://www.uantwerpen.be/disclaimer

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Worden er hieromtrent geen andere afspraken gemaakt, dan worden je gegevens verwijderd binnen een periode van zes maanden na het einde van de overeenkomst of op het moment dat jij het vraagt.

Tot zes maanden na het einde van de overeenkomst kunnen de gegevens gepseudonomiseerd worden en gedeeld worden met de Universiteit Antwerpen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Hierbij worden alle gegevens die tot identificatie kunnen leiden verwijderd voor de overdracht. Op die manier worden de gegevens in het kader van lopende onderzoeken soms wel na de periode van 6 maanden verder gebruikt, maar zonder bewaring van jouw gegevens in ons bestand.

Je kan ons uitdrukkelijk vragen om deze gegevens, na het einde van de overeenkomst, niet over te maken in het kader van het wetenschappelijk onderzoek.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Het recht van inzage geeft jou het recht om bij ons op te vragen wat voor gegevens wij van jou verwerken, waarom we jouw gegevens verzamelen, wat voor soort van gegevens wij verzamelen, aan wie we dit doorgeven, hoe lang we de gegevens bewaren, welke privacyrechten je hebt en hoe je een klacht kan indienen en waar.

 2. Recht op rechtzetting
  Je mag te allen tijde de gegevens die je ons overmaakte aanpassen of verbeteren.

 3. Recht om vergeten te worden
  Je hebt altijd het recht om volledig uit onze database te worden gewist.

 4. Recht om klacht in te dienen
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer je vindt dat je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 5. Recht om toestemming in te trekken
  Je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens.

 6. Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken

 7. Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Hoe maak ik gebruik van mijn rechten ?

Om gebruik te kunnen maken van bovenstaande rechten kun je het beste een schriftelijk verzoek bij ons indienen, dus per post of e-mail. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand reageren op dat verzoek. Belangrijk is hierbij dat we er zeker van moeten zijn dat jij wel de persoon bent aan wie we gegevens mogen verstrekken en daarom voeren wij een identiteitscontrole uit.

Beveiliging

Wij beschermen jouw gegevens. Dit doen wij door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen. Onze IT-omgeving is te allen tijde actueel en onze mensen werken aan een continu aan verbetering van de beveiliging.

Vragen, contacten en klachten

Met deze privacystatement proberen wij zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Het kan echte voorkomen dat er toch nog vragen of opmerkingen zijn. In dat geval kan je contact met ons opnemen op jouw manier.

 

Via e-mail : info@soulmate4life.be

Via post : Moona Company BV Laagweide 7 8560 Gullegem

 

Wij zorgen goed voor jouw persoonsgegevens. Toch kan het voorkomen dat je een klacht wilt indien over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze klacht kun je indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Scroll naar boven