Privacyverklaring

Relatiebemiddeling – ontmoetingsplatform Soulmate4life is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Soulmate4life respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, de gegevens die je via onze website aan ons overgemaakt en van de klanten die zich effectief lid maken bij Soulmate4life. In deze worden de door bezoekers/klanten verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. Soulmate4life draagt er zorg voor en vindt het belangrijk dat de persoonlijke informatie die haar op voormelde manier wordt verschaft vertrouwelijk en met de uiterste zorgvuldigheid wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens .
Doeleinden van de gegevensverwerking- bewaartermijn van gegevens
Uw persoonsgegevens worden door Soulmate4life verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende relatiebemiddeling, matching, coaching, en stijladvies. (www.soulmate4life.be). Het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten (evenementen) gericht op de vergroting van het klantenbestand. In bijlage maken wij u een overzicht over van de persoonsgegevens die wij verwerken. (bijlage 1)
Alle bepalingen zoals hieronder opgenomen in huidige privacyverklaring gelden mutadis mutandis voor Soulmate4life.
Zoals blijkt uit bijlage 1 verwerkt Soulmate4life ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven zoals ras, politieke overtuiging, seksualiteit, seksuele leven en godsdienst of levensovertuiging. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar jou. Het gaat dan bijvoorbeeld om je naam, je e-mailadres, je telefoonnummer alsook over je burgerlijke staat of de regio waar je woont. Al deze persoonsgegevens zeggen iets over jou. Deze persoonsgegevens verwerken wij. Hoewel een verwerking nogal specifiek klinkt, is dit een breed begrip. Een verwerking is eigenlijk iedere bewerking van gegevens. Hieronder valt onder andere het raadplegen, het verzamelen, het verwijderen, het wijzigen en het gebruiken van persoonsgegevens. Praktisch alles wat je met gegevens doet is een verwerking.

Wij maken gebruik van je gegevens als je je aanmeldt via onze website, d.w.z. dat je interesse hebt in onze dienstverlening en in het kader hiervan interesse hebt om bij ons een afspraak te maken op één van onze kantoren. Om dit zo vlot als mogelijk te kunnen laten verlopen, is het noodzakelijk dat we enkele gegevens van jou verwerken. Wij gebruiken je persoonsgegevens onder andere om contact met je op te nemen via mail of telefonisch, te kijken of een afspraak met ons zinvol is, je alvorens een afspraak te maken te informeren over onze mogelijkheid tot het verlenen van een dienstverlening. Wij hebben enkele gegevens nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting, denk hierbij bijvoorbeeld aan je burgerlijke staat. Door het invullen van het aanmeldformulier geef je ons de uitdrukkelijke toestemming om je gegevens te verwerken voor de hierboven geformuleerde doelen. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Op het moment van aanmelden hebben wij zoals zojuist aangegeven enkele gegevens nodig omdat we anders geen voorstel tot afspraak kunnen maken. De volgende gegevens verzamelen we van jou via het aanmeldformulier. Voornaam, achternaam, e-mailadres, geslacht, leeftijd, telefoonnummer, woonplaats, opleidingsniveau, beroep, burgerlijke staat, vanwaar je onze organisatie kent. Ieder verwerking vindt plaats met tussenkomst van een van onze medewerkers en gebeurt dus niet automatisch. Wij gebruiken jouw gegevens om geen enkele andere reden dan hierboven beschreven.De gegevens worden strikt binnen Soulmate4life gehouden. Alleen de medewerkers van Soulmate4life hebben inzage in jouw gegevens. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor een periode die minimaal nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de verbintenissen die werden aangegaan met onze klanten. De gegevens betreffende onze leden van het ontmoetingsplatform (www.soulmate4life.be) worden 5 jaar bijgehouden. U bent altijd vrij overeenkomstig de Wet Verwerking Persoonsgegevens om uw gegevens te laten verwijderen.

Nieuwsbrief

Soulmate4life biedt een nieuwsbrief/blog aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van relaties, evenementen, onze diensten en aanverwante zaken. Het e-mailadres van bezoekers/klanten wordt alleen met hun expliciete en uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Teneinde deze toestemming te bekomen zullen wij u bij een eerste gesprek vragen een formulier in te vullen en te ondertekenen. Iedere nieuwsbrief/blog bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief/blog wordt niet aan derden verstrekt.
Inzage, correctie, verwijdering, recht op verzet en recht om te worden vergeten
Indien een bezoeker/klant een relatie met Soulmate4life heeft, dan heeft u na een schriftelijk verzoek per e-mail de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Soulmate4life verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk per e-mail verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: ‘BVBA Moona Company – Relatiebemiddeling – ontmoetingsplatform Soulmate4life, Laagweide 7 te 8560 Gullegem’. Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u bijkomend het recht om te verzoeken om ‘vergeten’ te worden. Dit kan via eenvoudig verzoek per e-mail.
Delen van persoonsgegevens met derden
Soulmate4life verkoopt de gegevens van bezoekers/klanten niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast zal Soulmate4life steeds uw schriftelijke expliciete en uitdrukkelijke toestemming vragen indien zij om een andere reden uw gegevens wil verstrekken aan derden. Met ondernemingen die onze gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ervoor te zorgen dat dezelfde waarborgen kunnen gegarandeerd worden als degene die Soulmate4life aanbiedt bij de verwerking van persoonsgegevens.
Cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt
Soulmate4life maakt gebruik van cookies.

Informatie over ons gebruik van Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies op deze website

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
 First-party cookies zijn die cookies die door ons geplaatst worden. Zij zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en verhoogt de kwaliteit van onze diensten.
 Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie. Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Deze anonieme cookies zijn er om je gebruikservaring beter en persoonlijker te maken.

De first-en third-party cookies kunnen we nog verder opdelen in onder andere:

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zij houden informatie over je keuzes en voorkeuren op onze website bij (b.v. cookies voor het onthouden log-in of registratie, het onthouden vanje taalvoorkeur, het onthouden van je producten in je winkelwagen). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. (Google analytics, Google tag manager, Kameleon, Hotjar).

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen (facebook, twitter, linkedin, YouTube).

Cookies kunnen ook worden opgedeeld naargelang hun levensduur:

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door social media zoals Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Cookies accepteren

Bij je eerste bezoek aan onze website wordt je gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen of je je cookies wilt verwijderen, kan je je cookie instellingen in je webbrowser wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Je kan je instellingen ook aanpassen zodat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Als je geen gebruik wilt maken van cookies, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed zal werken. Zo is het mogelijk dat er enkele functies van de webshop verloren gaan of dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Via de website www.youronlinechoices.com krijgt u een lijstje te zien van alle organisaties die cookies op uw eigen computer en eventuele log-on naam geplaatst hebben. Hier kan je cookies van specifieke partijen uitzetten.
Meer informatie over cookies
Nuttige informatie over cookies vind je hier: www.aboutcookies.org

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd

Soulmate neemt passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

Melding van datalekken

Wanneer er een datalek plaatsvindt, dan zal Soulmate het nodige doen om conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens de vereiste communicatie en meldingen te doen.

Google Analytics

De website van Soulmate maakt gebruik Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), en dit om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van bezoekers (met inbegrip vanuw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten (zoals Soulmate) en andere diensten ana te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bezoekers van de website kunnen het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen aan te passen. In dit geval kan het zijn dat wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunnen worden benut.

Facebook en Linkedin

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Het is in ieder geval sterk aan te raden dat bezoekers/klanten de privacyverklaring van Facebook en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) lezen om er zich van te vergewissen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met dezecode verwerken.

Wijzigingen

Soulmate behoudt zich het recht voor om haar privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website te bekijken.

Kathleen-footer

Soulmate4Life
Kathleen Callewaert
Laagweide 7
8560 Gullegem-Kortrijk

2de vestiging
Raversijdestraat 24 Bus 0207
8400 Oostende-Mariakerke

Op de hoogte blijven van de nieuwste blogs?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang alle onderwerpen in je mailbox.

Je bent succesvol ingeschreven!